W dniach 27-30 maja 2014 delegacja przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z Gminy Jeżowe przebywała w ramach rewizyty na Ukrainie. Wizyta ta został zorganizowana w ramach projektu Karpackie Klimaty – transgraniczne spotkania młodzieży i samorządowców z terenu Gminy Jeżowe w Polsce oraz miasta Drohobycz i Borysław na Ukrainie. 

Przedstawicie gminy Jeżowe z Wójtem Gminy Gabriele Lesiczką spotkali się z partnerami z Rejonu Drohobycz i Miasta Borysław. Wizyta miała charakter roboczy a celem jej była wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie działania samorządów w Polsce i na Ukrainie. Wizyta umożliwiła poznanie atrakcji i oferty turystycznej regionu oraz zakreśliła możliwość ewentualnej przyszłej współpracy przedsiębiorców.
W pierwszym dniu zwiedzaliśmy nowoczesną farmę owiec Merynos w Letnya. Wielkie i bardzo nowoczesne gospodarstwo hodowlane wzbudziło zachwyt uczestników wizyty. W tym gospodarstwie hoduje się tysiące owiec i kóz zgodnie z najnowocześniejszymi standardami Unii Europejskiej. 
Po południu zwiedzaliśmy miasto Drohobycz, Na początku zobaczyliśmy Pałac Mistectw – Muzeum Sztuki Drohobyczyna, w którym mogliśmy zobaczyć dawne i współczesne dzieła malarskie.
Później zobaczyliśmy Cerkiew pw. św Jerzego z przełomu XV i XVI wieku, wspaniała budowla wymagająca jednak olbrzymich funduszy na rekonstrukcję.
Drugą świątynią którą oglądnęliśmy był Kościół pw. św. Michała, obecnie Cerkiew pw. Trójcy Przenajświętszej. 
Największe wrażenie zrobił na nas stojący w centrum Drohobycza zbudowany z czerwonej cegły gotycki Kkościół Parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej, Świętego Krzyża i św. Bartłomieja. Kościół fundowany przez Władysława Jagiełłę i wybudowany w latach 1392–1445.
W drugim dniu program był bardzo napięty i równie atrakcyjny. Udaliśmy się do miasta Borysław gdzie w Urzędzie Miasta została zorganizowana specjalne spotkanie z udziałem władz miasta Borysław z Burmistrzem Włodzimierzem Firmanem na czele. W spotkaniu wziął udział także Przewodniczący Rady Rejonu Drohobycz Michał Sikora, biznesmeni, a także dziennikarze lokalnej prasy. Wójt Gminy Jeżowe Gabriel Lesiczka przestawił plany dalszych działań na rzecz partnerskiej współpracy. Następnie wzięliśmy udział w akademii przygotowanej z okazji naszej wizyty przez uczniów Sobotniej Polskiej Szkoły oraz wychowanków i artystów z Miejskiego Domu Kultury. 
Drugim etapem wizyty było zwiedzanie miasta Borysław. Najpierw zobaczyliśmy przepiękną Cerkiew Greckokatolickią św. Anny (do 1945 kościół pod wezwaniem św. Barbary), potem Polski Kościół Rzymskokatolicki przy Parafii pw. św. Barbary w Borysławiu. 
Wyjątkowe wrażenie zrobiła na nas wizyta w Polskiej Sobotniej Szkole w Borysławiu. Podczas weekendów uczy się tam prawie 400 uczniów polskiego języka, historii i geografii. W tej szkole uczą się nie tylko dzieci mające polskie pochodzenie ale także i ukraińskie.Szkoła jest w bardzo kiepskim stanie technicznym i wymaga niezbędnych remontów. Duże zasługi w rozwoju tej szkoły ma obecny burmistrz Borysławia który bardzo przychylnie odnosi się do tej placówki, wspiera ją na miarę swoich możliwości.

Na zakończenie wizyty w Borysławiu zwiedziliśmy muzeum nafty i gazu, gdzie zapoznaliśmy się z bogatymi tradycjami wydobycia ozokerytu, ropy naftowej i gazu na tym terenie.
Po południu udaliśmy się do bardzo znanej miejscowości turystycznej Truskawiec. Wśród wód mineralnych króluje „Naftusia” lecząca ponoć rozliczne dolegliwości, pobyt w uzdrowisku i kuracja „Naftusią” ma pomóc przezwyciężyć skutki przebywania w skażonym środowisku. Jak na skuteczne lekarstwo przystało woda ta jest wyjątkowo paskudna w smaku, coś jakby do szklanki wody dolać łyżeczkę nafty. Zwiedzaliśmy stare centrum Truskawca, z parkiem zdrojowym i pensjonatami przypominającymi zabudowę Krynicy. Zabytkowe drewniane pensjonaty otaczają obecnie duże, niezbyt piękne bloki mieszczące sanatoria pobudowane za czasów Związku Radzieckiego. Zwiedziliśmy także sanatorium Konwalia w Truskawcu.
Trzeci dzień to zwiedzanie miasta i zabytków Lwowa. Oglądaliśmy przepiękne kościoły, cerkwie, zabytkowy gmach opery, rynek oraz cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich. 
W ostatnim dniu wizytowaliśmy ogromy kompleks szklarni Tandem w Drohobyczu. Tu pod szkłem znajduje się 8 ha plantacji róż ciętych, uprawianych według holenderskich technologii. Jest to trzeci pod względem powierzchni taki zakład na Ukrainie.
Wstąpiliśmy także do Miejskiego Domu Kultury w Drohobyczu gdzie zwiedzaliśmy budynek, sale widowiskowe, wystawy malarskie oraz wystawę prac modelarskich z zapałek, wykonaną przez niepełnosprawnego artystę.
Wizyta na Ukrainie była bardzo owocna i przyczyniła się do realizacji celów projektu poprzez nawiązanie trwałych więzi i przyjaźni a także intensyfikację współpracy partnerskiej oraz wymianę pozytywnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie działania samorządu lokalnego, biznesu i turystyki zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Wszyscy uczestnicy wizyty byli pod wrażeniem przychylności i gościnności partnerów z Ukrainy.

Realizacja tego projektu pozwoliła na odnowienie i intensyfikację współpracy społeczno-kulturalnej między gminą Jeżowe w Polsce i miastem Drohobycz na Ukrainie oraz poszerzenie współpracy o miasto Borysław. Beneficjentami projektu były dzieci i młodzież, przedstawiciele instytucji kultury, przedsiębiorcy oraz samorządowcy z Gminy Jeżowe, Rejonu Drohobycz oraz Miasta Borysław.

Galeria