Urodził się 2 lipca 1962 r. Od urodzenia mieszka w Jeżowem, gdzie pracuje jako nauczyciel-polonista w Zespole Szkół. Magister filologii polskiej, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie w 1985 r. Przez rok pracował jako asystent-stażysta w WSP w Rzeszowie, 2 lata jako dyrektor ZSO w Jeżowem. Autor publikacji naukowych i recenzji książkowych w ogólnopolskim piśmie „Fraza”, którego jest stałym współpracownikiem. Artykuły o tematyce oświatowej zamieszczał w „Głosie Nauczycielskim”, „Super Nowościach” i „SZTAFECIE”, wiersze m. in. w antologiach „Spojrzenia 2″, „Wspólna obecność”, „Wrzeciono 1999-2002″. Był członkiem zespołu redakcyjnego wydawanej w latach 1994/98 lokalnej „Gazety Jeżowskiej”. Kilkakrotnie zostały mu przyznane nagrody i wyróżnienia Międzynarodowych Spotkań Poetów „Wrzeciono” w Nowej Sarzynie. Jest członkiem Klubu Literackiego i Stowarzyszenia Literackiego „ Witryna” w Stalowej Woli. W roku 2000 wydał debiutancki tomik wierszy „Życie to tylko impresje”, a w 2002 wydał zbiór tekstów „Zezem na świat” i drugi tomik poetycki “Wibracje”. Najnowszy tomik wierszy “Na strunach lat” wydany w roku jubileuszu 450 lat Jeżowego.