W dniu 18 marca 2012 odbył się przygotowany przez grupę teatralną działająca przy GCK Jeżowe spektakl teatralny pt. „Kopciuszek”. Grupę prowadzi pani Sylwia Matyka i ona także opracowała scenariusz i przygotowała dzieci do przedstawienia. 

Spektakl bardzo się podobał publiczności. Drugie przedstawienie spektaklu odbyło się specjalnie na prośbę Pani dyrektor Katarzyny Sudoł dla dzieci w szkole podstawowej w Jeżowem Centrum. Spektakl obejrzały wszystkie klasy szkoły podstawowej i przedszkola. Dzieci  były zachwycone przedstawieniem oraz grą aktorską swoich kolegów i koleżanek.