W ramach współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżowem z Biblioteką Szkolną PSP w Jeżowem-Centrum realizującej program „Książki naszych marzeń” odbyło się w dniu 07 kwietnia 2016 w Zespole Szkół w Jeżowem-Centrum spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bednarczyk.
W spotkaniu wzięły udział dwie grupy dzieci: I grupa to dzieci z Przedszkola i klas 0-II PSP Jeżowe Centrum. II grupa dzieci klas III-VI wymienionej szkoły.
Podobne spotkania zostały zorganizowane w dniu 8 kwietnia 2016 w Szkole Podstawowej w Jeżowem Podgórzu dla uczniów klas 0-III tej szkoły oraz Szkoły Podstawowej w Jeżowem Kameralnem, oraz osobne spotkanie dla uczniów z Zespołu Szkół w Groblach.
Pani Elżbieta Bednarczyk jest pisarką tworząca bajki dla dzieci, poezję, prozę dla dorosłych, autorką scenariuszy sztuk teatralnych. Znana jest głównie z utworów dla dzieci takich jak: Kłótnie w tornistrze, Zimowa przygoda królika, Figlarne myszki czy Chciwy niedźwiadek.
Autorka od 20 lat mieszka w Australii, a obecnie przebywa czasowo w Polsce. Podczas spotkania czytała dzieciom swoje bajki i angażowała je w treść w charakterze aktorów; pani Elżbieta czytała opowieści o żabkach, a dzieci kumkały. W rozmowach z dziećmi uczulała je na ochronę przyrody i środowiska, zwracała uwagę na dobre wychowanie, przekonywała że czytanie książek ubogaca człowieka, jego wyobraźnię, uwrażliwia na otaczający go świat, wyposaża człowieka w wiedzę. Zwracała uwagę na poszanowanie drugiego człowieka i jego pracy. Opowiadała również o tym, jak wygląda życie codzienne w Australii, niektórych obyczajach oraz o przyrodzie ilustrując to pokazem multimedialnym. Na zakończenie spotkania odkryła przed zgromadzonymi dziećmi swój kolejny talent aktorski i taneczny tańcząc cygański taniec. Autorka została nagrodzona gromkimi brawami i bukietem kwiatów.
Po spotkaniu z Elżbietą Bednarczyk bardzo dużo dzieci zakupiło bajkę „Kłótnia w tornistrze” wraz z imienną dedykacją i autografem.

Autorka była zachwycona przygotowaniem spotkania i ze swej strony serdecznie podziękowała za zorganizowanie panu Dyrektorowi miejscowego Gminnego Centrum Kultury i pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej oraz paniom bibliotekarkom z Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżowem i Biblioteki Szkolnej i wszystkim nauczycielom biorącym udział w przygotowaniu i wystroju sali.

Spotkanie autorskie, to jedna z form promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zakup książki po spotkaniu daje możliwość dziecku poszerzenia swojej małej domowej biblioteczki. W tę promocję są więc zaangażowani również rodzice dzieci biorących udział w spotkaniu. Należy podkreślić i równie serdecznie podziękować wszystkim rodzicom którzy tak licznie umożliwili dzieciom kupno bajek.

Galeria