W dniu 12.01.2010 w Domu Kultury w Jeżowem odbyło się spotkanie opłatkowe dla dzieci uczestniczących w zajęciach, głównie tanecznych. w spotkaniu uczestniczyło około 40 dzieci.