Martyna Kołodziej zajęła 1 miejsce a Julia Kolano drugie w Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej (formuła online). Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Raniżów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. Dziewczynki uczestniczą od września w zajęciach wokalnych w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem a instruktorem jest Izabela Woś.
FILM