W dniu 11 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem odbyła sie uroczysta akademia z okazji 92 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Patriotyczny program artystyczny składał się z koncertu pieśni żołnierskich w wykonaniu zespołu śpiewaczego Jeżowianie i części artystycznej przygotowanej przez dzieci i młodzież z działającego przy GCK zespołu Sardian. Program artystyczny podziwiała licznie zgromadzona publiczność. Na uroczystości nie zabrakło władz samorządowych,  między innymi: wójta Gminy Jeżowe – Gabriela Lesiczki, który osobiście podziękował za przygotowaną uroczystość, z-cy wójta Józefa Kolano, wicestarostę powiatu niżańskiego Krzysztofa Krawca, radnych gminnych i powiatowych, dyrektorów szkół.