W dniu 14 maja 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświecenie zmodernizowanego budynku we wsi Groble w gminie Jeżowe. W oficjalnym otwarcie obiektu oraz jego poświęceniu uczestniczyli w nim m.in. poseł Jerzy Paul, dyrektor biura poselskiego posła Mieczysława Miazgi Sławomir Spaczyński, ks. Proboszcz Bartosz Rachwał, starosta niżański Robert Bednarz i wicestarosta Adam Mach, wójt gminy Jeżowe Marek Stępak, zastępca wójta Michał Wasyliszyn, sołtys wsi Barbara Fusiek , dyrektor GCK w Jeżowem Zbigniew Bednarz i prezes OSP w Groblach Mariusz Wojtanowicz oraz inni zaproszeni goście. Licznie zebrali się też druhowie strażacy oraz mieszkańcy Grobel i okolicznych wsi. Nie zabrakło także wykonawcy inwestycji Pana Jana Kopacza, oraz inspektorów nadzoru.
Uroczystość rozpoczęła ceremonia wprowadzenia sztandaru Jednostki OSP Groble, następnie Wójt gminy Jeżowe przywitał zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonych mieszkańców i w swoim przemówieniu wyraził radość z oddania budynku do użytkowania społeczności lokalnej. Przepiękny zmodernizowany budynek, w którym znajduje się biblioteka, świetlica, oraz remiza dla Ochotniczej Straży Pożarnej to efekt lat oczekiwań, doczekał się finalizacji. Bardzo się cieszę, że został złożony wniosek, że zostały pozyskane środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 134 tysięcy złotych. Z budżetu gminy wsparliśmy Gminne Centrum Kultury dotacją w wysokości 680 tysięcy złotych i ten przepiękny obiekt od dziś może państwu służyć. Radość nasza jest wielka – podkreślał wójt Marek Stępak.
W imieniu własnym oraz mieszkańców sołectwa Groble dziękuję panu ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu, panu wójtowi gminy Jeżowe Markowi Stępakowi, panu dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem Zbigniewowi Bednarzowi, radnym gminy Jeżowe oraz wszystkim, którzy przyczynili się do budowy naszej świetlicy, za piękną świetlicę, bibliotekę oraz garaż dla naszej jednostki OSP. Cieszymy się bardzo, że po tylu latach doczekaliśmy się tak pięknego obiektu. Za to serdecznie i gorąco dziękuję – w imieniu mieszkańców wsi dziękowała sołtys Barbara Fusiek.
Słowa uznania dla skierowali na ręce Wójta gminy Jeżowe poseł na Sejm RP Jerzy Paul, dyrektor biura poselskiego posła Mieczysława Miazgi Sławomir Spaczyński gratulując realizacji tej pięknej inwestycji. Prezes OSP w Groblach Mariusz Wojtanowicz w podziękowaniu od druhów strażaków przekazał wójtowi Markowi Stępakowi pamiątkową statuetkę, Starosta powiatu niżańskiego Robert Bednarz przekazał także pamiątkowy dyplom dla realizatorów tego przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wręczył prezesowi OSP w Groblach Mariuszowi Wojtanowiczowi statuetkę św. Floriana która zostanie umieszczona w specjalnie przygotowanym miejscu na froncie elewacji budynku.
Kolejnym punktem w programie uroczystości było przecięcie wstęgi na zewnątrz budynku, następnie Ks. Proboszcz Bartosz Rachwał dokonał ceremonii poświęcenia budynku oraz figury św. Floriana, patrona strażaków. Na tym część oficjalna uroczystości została zakończona.
Uczestnicy uroczystość mogli teraz zwiedzić budynek, zobaczyć poszczególne pomieszczenia zarówno biblioteki, świetlicy jak i remizy. Wszyscy byli pod dużym wrażeniem wykonania, funkcjonalności i estetyki budynku. Nieoficjalną część uroczystości umilił świetny koncert Kapeli Ludowej Jeżowianie.
Życzymy aby ten piękny nowo otwarty obiekt dobrze służył mieszkańcom, aby tętnił życiem i był wizytówką miejscowości Groble.

Galeria