18 listopada 2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem odbył się V Gminny Konkurs Wokalny “MAM TALENT”. W konkursie wzięło udział kilkunastu uczestników. Komisja w składzie:
Arleta Sobota – przewodniczący Komisji
Marek Wolak – członek Komisji
Grzegorz Rogala – członek Komisji
oceniała występy solistów w trzech kategoriach wiekowych.
W I kategorii wiekowej – przedszkole i zerówka 1 miejsce zajęła Weronika Marut.
W II kategorii wiekowej – klasy I-III szkoły podstawowej 1 miejsce zajął Michał Krudysz a 2 miejsce Alan Majowicz.
W III kategorii wiekowej – klasy IV-VI szkoły podstawowej 1 miejsce zajęła Paulina Gumieniak a 2 miejsce Karolina Kołodziej.

Galeria