W imieniu Reni Sączawa bardzo dziękuję za okazane serce. Dziękuję bardzo wszystkim ofiarodawcom, darczyńcom, zespołom i wykonawcom, wszystkim tym którzy udzielili nam pomocy i wsparcia w organizacji imprezy. ? Zbiórka trwa nadal, jeden piknik przed nami. Dziękujemy ?