Wspomnienie Zbigniewa Wodeckiego i jego niezapomniany koncert w Jeżowem