Grupa uczestników projektu: “Aktywna edukacja oknem na świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez GCK Jeżowe wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym do Skansenu w Sanoku. Projekt realizowany jest od kwietnia 2013. W ramach tego projektu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy biorą udział w zajęciach teatralnych, plastycznych, ceramicznych, nauki gry na instrumentach, aerobic dance oraz nauce tańca. W sumie w projekcie bierze udział 70 osób.W ramach tego projektu został zorganizowany ten wyjazd do skansenu. Wycieczka bardzo się podobała, pogoda dopisała znakomicie. Uczestnicy zwiedzali skansen, zapoznali się z dawną kultura, architektura, zwyczajami oraz podziwiali malownicze o tej porze krajobrazy Bieszczad.

Galeria