Protokół

z posiedzenia komisji konkursu plastycznego pt. „Malujemy jesień”.

Jeżowe 10.12.2013 r.

Komisja w składzie:

  1. Beata Handziak – Przewodniczący, artysta plastyk
  2. Zbigniew Bednarz – Członek, dyrektor GCK
  3. Małgorzata Żoczek – Członek, instruktor plastyki

oceniała prace zgłoszone do konkursu plastycznego pt. „Malujemy jesień”.

Na konkurs wpłynęło 194 prace w tym:

A)     Szkoła Podstawowa Jeżowe Podgórze – 7 prac

B)      Szkoła Podstawowa Jeżowe Centrum – 57 prac

C)      Szkoła Podstawowa Jeżowe Kameralne – 28 prac

D)     Publiczne Gimnazjum w Jeżowem – 4 prace

E)      Zespół Szkół w Groblach – 40 prac

F)      Zespół Szkół w Jacie – 4 prace

G)     Zespół Szkół w Starym Narcie – 20 prac

H)     Zespół Szkół w Wilczej Woli – 27 prac

I)        Gminne Centrum Kultury w Jeżowem – 7 prac

Komisja oceniła prace w kategoriach:

a)      I kategoria – klasy 0 – II

1 miejsce: Roksana Wójtowicz – Zespół Szkół w Wilczej Woli

3 miejsce: Jakub Rodzeń – Zespół Szkół w Groblach

Wyróżnienie: Patrycja Białas – Zespół Szkół w Wilczej Woli

b)      II kategoria – klasy III-VI:

1 miejsce: Karolina Sikora – Gminne Centrum Kultury w Jeżowem

2 miejsce: Sylwia Konior – Szkoła Podstawowa Jeżowe Podgórze

2 miejsce: Julia Kopacz – Szkoła Podstawowa Jeżowe Kameralne

3 miejsce: Kinga Bednarz – Zespół Szkół w Starym Narcie

4 miejsce: Maksymilian Janiec – Szkoła Podstawowa Jeżowe Kameralne

c)       III kategoria – gimnazjum:

1 miejsce: Monika Borek – Publiczne Gimnazjum w Jeżowem

2 miejsce: Karolina Rychlak – Publiczne Gimnazjum w Jeżowem

3 miejsce: Monika Szewc – Zespół Szkół w Groblach

3 miejsce: Edyta Kolano – Zespół Szkół w Groblach

Komisja podkreśla wysoki i wyrównany poziom konkursu i dostrzega potrzebę organizowania tego typu konkursów w następnych latach. Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom i gratuluje nagrodzonym.

Fotografie z konkursu dostępne na >> facebooku <<