Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem informuje o wynikach naboru na stanowiska:

1. Bibliotekarz, miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Jeżowem – Karolina Worach (1 etat)
2. Bibliotekarz, miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Jacie – Edward Chaber (0,5 etatu)
3. Pracownik świetlicowy, miejsce pracy: Zalesie, Sójkowa – Weronika Dul (0,5 etatu)