21 listopada 2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem miała miejsce zabawa andrzejkowa dla dzieci uczestniczących w zajęciach tanecznych i plastycznych organizowanych przez GCK. W zabawie wzięło udział ponad 60 podopiecznych spędzając czas przy licznych konkursach, konkurencjach z nagrodami oraz przebojowej muzyce.

Galeria