W dniu 14.10.2021 r. została podpisana umowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Kwota dofinansowania 8 000 zł.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.