Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Kołom Gospodyń Wiejskich i młodych organizacji pragnie zaprosić Państwa na popołudnie z ekspertami ds. organizacji pozarządowych.

Proponujemy spotkanie podczas, którego wspólnie z ekspertami porozmawiamy o najważniejszych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem KGW i młodych organizacji. Podczas tego spotkania dowiecie się o podstawowych obowiązkach organizacji względem instytucji państwowych, porozmawiamy w przystępnych słowach o zagadnieniach księgowych i finansowych, podpowiemy wam gdzie szukać pieniądze na działalność statutową, jakie dokumenty i w jaki sposób należy prowadzić w waszej organizacji, dowiecie się kto odpowiada i w jaki sposób za organizację, co warto wiedzieć będąc w organizacji, jakich terminów należy przestrzegać oraz wiele innych zagadnień które będziecie sami chcieć poruszyć.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu oraz o przesłanie pytań związanych z funkcjonowaniem KGW, które was interesują i o których chcecie porozmawiać.

Zapraszamy na merytoryczną rozmowę oraz przysłowiową kawę i ciastko.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszam serdecznie łącząc pozdrowienia:

Justyna Kubasiewicz – Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin

Szczegóły pod numerem telefonu 728 383 622

Program szkolenia dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich
w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy społecznej i gospodarczej organizacji pozarządowych z terenu gminy Jarocin poprzez działania informacyjne i edukacyjne”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin
z siedzibą w Jarocinie.

1. Formalno – prawne aspekty działalności KGW: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich,Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia
2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich, Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
28 listopada 2018 r. w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości, obowiązki sprawozdawcze, zasady działalności odpłatnej a gospodarczej.

2. Źródła dochodów w KGW: zwolnienia przedmiotowe.

3. Księgowość KGW – omówienie, przykłady: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, dokumentowanie sprzedaży, dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, rachunek w ramach działalności niezarejestrowanej – rozliczenie finansowe z członkami koła.

4. Rozliczenie podatkowe w KGW: – CIT-8, CIT8/0.

5. Funkcjonowanie organizacji – prawa i obowiązki: status organizacji pożytku publicznego, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariusz w organizacji, podejmowanie uchwał, zmiany w Statucie, obowiązki Komisji Rewizyjnej.

6. Źródła finansowania działalności KGW – zasady udziału w konkursach, najpopularniejsze źródła finansowania inicjatyw społecznych.

7.  Odpowiedzialność Zarządu: prawa i obowiązki Zarządu, odpowiedzialność majątkowa, sposoby reprezentowania organizacji.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

·          12 sierpnia 2021 roku (czwartek), godz. 17.00. Miejsce szkolenia: Gminne Centrum Kultury w Jeżowem, Jeżowe 236/2; 37-430 Jeżowe.

·         13 sierpnia 2021 roku (piątek), godz. 17.00. Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach, Harasiuki ul. Długa 11; 37-413 Harasiuki.

·         16 sierpnia 2021 roku (poniedziałek), godz. 17.00. Miejsce szkolenia: Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” w Nisku, ul. Tadeusza Kościuszki 9, 
37-400 Nisko.

·         17 sierpnia 2021 roku (wtorek), godz. 17.00. Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie, ul. Rynek 9; 37-418 Krzeszów.

·         18 sierpnia 2021 roku (środa), godz. 17.00. Miejsce szkolenia: Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem, ul. Mickiewicza 41, 37-420 Rudnik nad Sanem.

·         19 sierpnia 2021 roku (czwartek), godz. 17.00. Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, Jarocin 114,
37-405 Jarocin.

·         20 sierpnia 2021 roku (piątek), godz. 17.00. Miejsce szkolenia: Dom Ludowy w Gliniance, ul. Łączki 1, 37-410 Ulanów.