Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego –
zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią, piekłem i szatanem – składamy serdeczne życzenia.
Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,
napełniając je światłem Zmartwychwstania,
pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim dobrem,
abyśmy umieli Go rozpoznawać
i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.
Wyśpiewujmy radosne ALLELUJA!