Wydane 200 lat temu „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza zostały wybrane jako lektura do Narodowego Czytania pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej w roku 2022. Ta ogólnopolska akcja w gminie Jeżowe odbyła się tym razem w Groblach – na placu przed tamtejszą Publiczną Szkołą Podstawową. Można powiedzieć, że zatoczyła ona pewien krąg, albowiem w takim szerszym gminnym wymiarze właśnie w Groblach się zaczęła – od czytania dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Jej patronami i organizatorami w gminie Jeżowe byli: Wójt Gminy Jeżowe, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem oraz Biblioteka Publiczna w Groblach.

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza jawią się jako dzieło wyjątkowe, albowiem przyjmuje się, że ich wydanie zapoczątkowało polski romantyzm, było nowym zjawiskiem w naszej literaturze – o przełomowym znaczeniu. Przez 200 lat „Romantyczność”, „Świteź”, „Świteziankę”, „Panią Twardowską”, „Lilie” czy „Powrót taty” czytały pokolenia uczniów szkół i dorosłych Polaków, a ich popularność wciąż nie maleje. Bibliotekarka z Grobel, pani Anna Jędrek, przy współpracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Groblach, Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem, z pomocą innych bibliotekarek z gminy Jeżowe pięknie przygotowała scenę i wszystko, co było potrzebne, by godnie uczcić tę ogólnopolską akcję. Przygotowanych zostało do odczytania 9 z 14. utworów tworzących zbiór „Ballad i romansów”. Narratorem w czytanych utworach był Ryszard Mścisz, w role osobowe wcielili się starosta Robert Bednarz, wójt Marek Stępak, jego zastępca Michał Wasyliszyn, dyrektorki szkół Anna Piędel i Krystyna Jabłońska, nauczyciele Aneta i Cezary Kardasowie, radna i sołtys Barbara Fusiek oraz radny Roman Łyko, Czesław Pasiak z OSP Groble, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Groblach – Julia Kołodziej i Jakub Rodzeń. Podzielone na role utwory zabrzmiały niewątpliwie ciekawiej i efektowniej przed licznie zgromadzoną dziecięcą i dorosłą widownią.

Narodowe Czytanie zainicjował dyrektor GCK w Jeżowem – Zbigniew Bednarz, który powitał gości i odczytał fragmenty listu prezydenta Andrzeja Dudy, który po raz kolejny tej akcji patronował. Wśród gości zaś znaleźli się między innymi Starosta Niżański Robert Bednarz, wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i jego zastępca Michał Wasyliszyn, ks. proboszcz z parafii w Groblach – Bartosz Rachwał, dyrektorka PSP w Groblach – Anna Piędel, dyrektorka PSP w Jeżowem Podgórzu – Krystyna Jabłońska, dyrektorka Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum – Katarzyna Sudoł, radni Barbara Fusiek i Roman Łyko, kierowniczka OPS – Małgorzata Bolka, dyrektor ZGK – Marek Kamiński, Tadeusz Brak ze Stowarzyszenia Literackiego “Witryna”, instruktor wokalny Katarzyna Rokoszyńska, czynne i emerytowane bibliotekarki z gminy Jeżowe. Spora część tych osób wzięła bezpośredni udział w Narodowym Czytaniu, wcielając się w różne role.

Zanim zabrzmiały słowa z dzieł narodowego wieszcza, emerytowany polonista Zespołu Szkół w Jeżowem, poeta Ryszard Mścisz wprowadził wszystkich w atmosferę „Ballad i romansów”, przedstawił fakty i ciekawostki z dziełem Mickiewicza związane. Zaraz po tym wprowadzeniu zaczęło się czytanie. Prezentowane były trzy kolejne utwory, czasami krótko wprowadzane przez Ryszarda Mścisza, po nich zaś dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Groblach, pod okiem instruktorki, prezentowały swoje umiejętności wokalne. Były więc jakby trzy serie lekturowe i trzy występy. W ten sposób słowo było przeplatane muzyką i śpiewem. Wszyscy z uwagą wysłuchali kolejnych utworów – od ballady „Romantyczność” po balladę „Lilije” – po czym nastąpiły podziękowania dla wszystkich autorów tego przedsięwzięcia. Krótkie podziękowania skierował do zaangażowanych w Narodowego Czytanie osób – zwłaszcza Anny Jędrek – wójt Marek Stępak.

W tym momencie pozostał już tylko poczęstunek – ze specjalnym okazjonalnym tortem w roli głównej – oraz kuluarowe rozmowy, uwagi, przemyślenia. To był bardzo udany ranek, Narodowe Czytanie niemal zainaugurowało kolejny rok szkolny, a Groble już po raz drugi stały się sceną, na której zaprezentowano wielkie dzieło z kanonu literatury polskiej.

Galeria