W dniu 6 marca 2022 roku w Gminie Jeżowe po raz kolejny zostały zorganizowane Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych połączone z organizacją X Biegu Pamięci „Tropem Wilczym”. Tym razem obchody zostały zorganizowane w miejscowości Groble. Patronat honorowy nad tym patriotycznym wydarzeniem objął Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak.
Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych, szkolnych, jednostek OSP i Związku Solidarności Rolników Indywidualnych Gminy Jeżowe, harcerzy z Zespołu Szkół z Jeżowego Centrum, zaproszonych gości, mieszkańców, przed budynkiem świetlicy i remizy w Groblach.
Na uroczystości przybyło wielu znamienitych gości jak: Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, zastępca wójta Michał Wasyliszyn, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz, radni, dyrektorzy szkół i sołtysi Gminy Jeżowe, sekretarz UG Kamień Jerzy Bednarz, przedstawiciele Wojska Polskiego, przedstawiciele Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Rzeszowie – mjr Stefan Michalczak, por. Władysław Koziarz, Bogusław Soboń, Łukasz Pompa i Marek Rzucidło, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód w Nisku i Stalowej Woli z prezesem Zbigniewem Maruktem na czele, poczty sztandarowe, przedstawiciele związku zawodowego Solidarność RI w Jeżowem, harcerze ze ZS w Jeżowem Centrum, i inni.
Orkiestra Dęta Gminy Jeżowem pod kierownictwem kapelmistrza Radosława Palucha poprowadziła kolumnę do Kościoła Parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach.
O 11.00 rozpoczęła się Uroczysta Msza Święta w intencji pamięci Żołnierzy Wyklętych odprawiona przez ks. Proboszcza Bartosza Rachwała. Ksiądz proboszcz w swoim kazaniu podkreślił heroizm i odwagę żołnierzy antykomunistycznego podziemia, Żołnierzy Wyklętych którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Nie zabrakło tez odniesienia do aktualnej sytuacji dotyczącej działań wojennych na Ukrainie oraz poświęcenia z jaką Polacy niosą bezinteresowna pomoc humanitarną uchodźcom. Po zakończonej mszy świętej został zaprezentowany program artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Groblach. Następnie glos zabrał mjr Stefan Michalczak który podzielił się wspomnieniami dotyczącymi jego życia w okresie II Wojny Światowej i udziału w zbrojnym antykomunistycznym oporze Armii Krajowej.
Następnie uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Jeżowe przeszli pod Pomnik Partyzantów na cmentarzu parafialnym, gdzie po odegraniu Hymnu Państwowego delegacje złożyły wieńce i kwiaty przed pomnikiem. Głos zabrał Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak który podkreśl jak ważna dla nas jest pamięć i czczenie o tych którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę. Podziękował uczestnikom za obecność, harcerzom, pocztom sztandarowym i delegacjom za udział w uroczystości, oraz organizatorowi czyli GCK Jeżowe, za sprawne zorganizowanie zarówno części oficjalnej uroczystości, jak i mającego się wkrótce odbyć biegu. Następnie zaproszeni goście udali się na mały poczęstunek gdzie mogli w nieco spokojniejszej atmosferze posłuchać wspomnień i podzielić się wrażeniami z przybyłymi kombatantami z AK.
Miłym akcentem tego spotkania było wręczenie legitymacji i przypięcie odznaki członka Światowego Związku Żołnierzy AK przez przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód w Nisku i Stalowej Woli z prezesem Zbigniewem Maruktem na czele, dla Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka i dyrektora GCK Jeżowe Zbigniewa Bednarza.
Tymczasem na boisku szkolnym i przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Groblach tłumnie gromadzili się biegacze, ostatni uczestnicy odbierali pakiety, niektórzy rozgrzewali się przed biegiem. W tym roku zapisało się 150 uczestników i prawie tyle samo pobiegło. Wielu mieszkańców Grobel wyszło przed domów aby obserwować bieg, który miał odbyć się w ich miejscowości po raz pierwszy. Punktualnie o 14.00 Wójt Gminy Marek Stępak rozpoczął odliczanie do startu biegu. Po komendzie do startu biegacze pobiegli trasą robiąc okrąg, wyznaczonej trasie przebiegające miedzy innymi prze ulicę Nową i Wesołą, i wracając na bosko szkolne gdzie była meta biegu. Na mecie od razu medale wręczali, Wójt gminy Jeżowe Marek Stępak, starosta Powiatu niżańskiego Robert Bednarz, Jerzy Bednarz – sekretarz UG Kamień, oraz zastępca przew. Rady Gminy Jeżowe Roman Łyko. Następnie zawodnicy udali się do namiotu gdzie mogli zjeść specjalnie przygotowaną grochówką, napić ciepłej kawy lub herbaty oraz odpocząć po intensywnym wysiłku.
Po podliczeniu wyników zostały wręczone przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka pamiątkowe statuetki i dyplomy.
W kategorii mężczyzn:
1 miejsce: Mariusz Turczyn
2 miejsce: Piotr Błądek
3 miejsce: Patryk Kołodziej
W kategorii kobiet:
1 miejsce: Klaudia Dębiak
2 miejsce: Barbara Zając
3 miejsce: Barbara Korczyńska-Kwitek
Dla najstarszego biegacza: Eugeniusz Węglowski
Dla najstarszej biegaczki: Wanda Błądek
Dla najmłodszego biegacza: Piotr Nizio
Dla najmłodszej biegaczki: Zosia Nizio
Gratulujemy nagrodzonym zajętych miejsc.
Na koniec Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podziękował wszystkim tym którzy przyczynili się do organizacji uroczystości i biegu, a szczególności podziękowania należą się:
• ks. Proboszczowi Bartoszowi Rachwałowi
• Strażakom OSP Groble z prezesem Mariuszem Wojtanowiczem na czele
• Pani Radnej i sołtys Grobel Barbarze Fusiek
• Pani Dyrektor SP w Groblach Annie Piędel, oraz zaangażowanym nauczycielom i pracownikom szkoły
• Orkiestrze Dętej Gminy Jeżowe z kapelmistrzem Radosławem Paluchem na czele
• Dyrektorowi Markowi Kamińskiemu i pracownikom ZGK Jeżowe
• Panu Jackowi Dąbek i Zbigniewowi Chowaniec
• Panu Jerzemu Horodeckiemu za prowadzenie konferansjerki
• Pani Teresie Bąk i pracownikom kuchni ZS w Jeżowem Centrum
• Strażakom OSP Jeżowe
• Dyrektorowi Zbigniewowi Bednarz i pracownikom GCK Jeżowe
• I wszystkim tym którzy nie zostali wymienieni a przyczynili się do realizacji wydarzenia