W dniu 21.08.2022 roku Dożynki Powiatu Niżańskiego odbyły się w Nisku.
Na tegorocznych dożynkach, Gminę Jeżowe reprezentował Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz pięć grup wieńcowych z terenu naszej gminy: Sołectwo Sibigi, KGW Dworzanki z Nowego Nartu, Towarzystwo Przyjaciół Wsi Sójkowa „Sójkowianie”, KGW Kobiety z Pasja z Zagościńca, Sołectwo Zalecie.
W konkursie kulinarnym wzięły udział dwa koła gospodyń wiejskich: KGW Dworzanki z Nowego Nartu i KGW Cholewianki z Cholewianej Góry, które zajęły pierwsze miejsce w konkursie zdobywając nagrodę pieniężną o wartości 1600 zł. Gratulujemy. W dożynkach wzięły udział także ze swoimi stoiskami dwa koła z naszej gminy: KGW ze Starego Nartu i KGW Zalesianki z Zalesia. Stoisko promocyjne gminy Jeżowe przygotowali pracownicy GCK Jeżowe.
Najlepszym rolnikiem z terenu naszej gminy został Pan Józef Rychlak, który posiada swoje gospodarstwo rolne w Podgórzu i zajmuje się hodowlą bydła, a najlepszym uczniem Paweł Kiełb z Samorządowej Szkoły Muzycznej z Jeżowego za wybitne osiągniecia w konkursach muzycznych o randze międzynarodowej. Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe statuetki od Starosty Powiatu Niżańskiego Roberta Bednarz a nagrody pieniężne ufundował Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak. Gratulacje. W części artystycznej zaprezentowała się niezawodna Kapela Ludowa Jeżowianie. Podczas 20 minutowego koncertu zespół zaprezentował kilka znanych z płyty utworów oraz kilka nowo opracowanych aranżacji. Dziękujemy za piękny koncert.