Julia Kolano (uczęszczająca na zajęcia wokalne w GCK) zajęła I miejsce w kategorii klas IV-VI w XII Diecezjalnym Konkursie Pieśni Patriotyczno-Religijnej. Julia reprezentowała Publiczną Szkołę podstawową im. Jana Pawła II w Groblach
Gratulujemy.