Nas też odwiedził Mikołaj! Z okazji Mikołajek Koło Gospodyń Wiejskich w Sibigach przygotowało paczki dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy w Sibigach.