W dniu 9 czerwca 2022 r. została podpisana przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem – Zbigniewa Bednarza umowa dotycząca dofinansowania zadania pn. „Opracowanie projektu budowy nowego Domu Kultury w Gminie Jeżowe”.
Termin realizacji zadania to 31 grudnia 2023 roku.
Wartość projektu: 230 673,40 zł
Łączna kwota dofinansowania 175 000,00 zł, 25 000,00 zł w 2022 roku oraz 150 000,00 zł w 2023 roku.