Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem w SP w Groblach