6 lutego odbyła się wycieczka dla dzieci z zajęć plastyczno-ceramicznych do Muzeum BWA w Rzeszowie na wystawę z Kolekcji Książąt Lubomirskich pod opieką Pani instruktor Małgorzaty Żoczek.