W piątek 9 lutego w ostatni dzień ferii zimowych z GCK Jeżowe odbyła się wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat z miejscowości Jata, Sójkowa, Zalesie. Podopieczni uczestniczyli w warsztatach feryjnych w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Następnie udali się do Kina Helios na seans bajkowy „Wyfrunięci”. Na zakończenie na uczestników wycieczki czekał poczęstunek w McDonald’s. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali opiekunowie pod kierownictwem Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem – Zbigniewa Bednarza. Wyjazd dofinansowano z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani Gminy Jeżowe.