Zakończyła się realizacja projektu pn. „Dostosowanie bazy materialnej Bibliotek Publicznych Gminy Jeżowe”. W ramach realizacji projektu została wykonana modernizacja Biblioteki Publicznej W Cholewianej Górze polegająca m.in. na wykonaniu podłogi, instalacji elektrycznej, sieci komputerowej, robotach wykończeniowych. Został również zakupiony 1 zestaw komputerowy do Biblioteki w Cholewianej Górze, 1 zestaw komputerowy do Biblioteki Publicznej w Jeżowem, 1 zestaw komputerowy do Biblioteki Publicznej w Nowym Narcie oraz 1 urządzenie wielofunkcyjne do Biblioteki Publicznej w Nowym Narcie. W ramach projektu zostało przeszkolonych troje pracowników w zakresie animatora zabaw dla dzieci z Biblioteki Publicznej w Cholewianej Górze, Nowym Narcie oraz Jeżowem. Kwota dofinansowania wyniosła 31 815,00 zł.