28 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem miało miejsce zakończenie sezonu artystycznego 2022/2023 grup zajęć plastyczno-ceramicznych. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki i słodkości a Pani Instruktor Małgorzata Żoczek za trud całorocznej pracy otrzymała z rąk Dyrektora GCK Jeżowe – Zbigniewa Bednarza kwiaty oraz pamiątkową statuetkę. Nie obyło się od podziękowań z ust rodziców i dzieci. Na zakończenie odbyły się gry i zabawy na świeżym powietrzu. Dziękujemy Gminnemu Komendantowi OSP – Panu Leszkowi Rogala za udostępnienie placu przed Remizą OSP Jeżowe.

GALERIA