W dniu 20 czerwca 2023 w Niżańskim Centrum Kultury “Sokół” odbył się Koncert Galowy zespołu SARDIAN na zakończenie sezonu artystycznego 2022/2023. Na scenie zaprezentowały się wszystkie grupy zespołu tanecznego (Jeżowe, Cholewiana Góra i Stary Nart). Choreografię do układów jak i sam koncert przygotowały instruktorki Dominika Piróg i Ewelina Chamot. Licznie przybyli widzowie, w większości rodzice, rodzeństwo i znajomi mogli zobaczyć pięknie przygotowane i zatańczone układy taneczne, w bardzo dobrych warunkach scenicznych. Mijający rok był bardzo udany dla zespołu. Sardian zdobył wiele nagród i wyróżnień na czterech konkursach w których w tym roku uczestniczył. Duża w tym zasługa zarówno instruktorek jak i członków zespołu, za co serdecznie dziękuję. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodki upominek, a instruktorki kwiaty i pamiątkowa statuetkę. Dziękuje dyrektorowi NCK “Sokół Radosławowi Maziarz za udostępnienie sali widowiskowej oraz pracownikom NCK (Dominik Maślach) za pomoc. Zbigniew Bednarz- dyr. GCK Jeżowe
GALERIA