Zakończyła się realizacja projektu pn. „Dostosowanie bazy materialnej Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem”. W ramach realizacji projektu zostało zakupione niezbędne wyposażenie dla:

  1. Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem: 2 zestawy komputerowe, stroje sceniczne dla zespołów artystycznych, sprzęt audiowizualny, instrumenty muzyczne, oświetlenie, nagłośnienie, konsola do gier
  2. Biblioteki Publicznej w Groblach: konsola do gier, cymbergaj
  3. Biblioteki Publicznej w Jacie: 2 zestawy komputerowe

Przeszkolone zostało trzech pracowników w zakresie animatora zabaw dla dzieci (z Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem, Biblioteki Publicznej w Groblach oraz Jacie).

Kwota dofinansowania wyniosła 31 815,00 zł.